Budget in beeld

Doelgroep

Cliënten binnen een hulpverleningstraject die omwille van beperkte mogelijkheden, financiële en/of psychische kwetsbaarheid,... geen zicht hebben op hun vaste- en variabele kosten en hun leefgeld. Cliënten waarbij een klassiek budgetplan hen geen of onvoldoende inzicht geeft in hun inkomsten en uitgaven. 

Doelstelling(en)

  • De inkomsten en vaste en variabele uitgaven van de cliënt in kaart brengen.
  • Visueel duidelijk maken aan de cliënt wanneer het geld binnenkomt en buitengaat.
  • Werken aan bewustwording van de cliënt: waar geeft de cliënt geld aan uit?
  • Werken aan hervalpreventie en nazorg.

Voorstelling project

'Budget in beeld' is een individuele hulpverleningsmethodiek die cliënten een visueel duidelijk en realistisch beeld van zijn/haar financiële situatie per week/per maand tracht te geven. Concreet bestaat de methodiek uit twee borden:

  • een bord met verschillende iconen voor alle mogelijke inkomsten en uitgaven
  • een dubbelzijdig bord met aan de voorzijde een maandoverzicht en aan de achterzijde een leefgeldoverzicht

In een eerste fase is het de bedoeling om samen met de cliënt de juiste iconen op de juiste plaats op het bord te leggen zodat je een overzicht krijgt van je verschillende inkomsten, vaste- en variabele uitgaven en leefgeld per maand. In een tweede fase legt de cliënt het juiste aantal (fictief) geld bij de iconen. De methodiek zorgt ervoor dat de cliënt een visueel duidelijk beeld krijgt van welke dag en hoeveel geld er binnenkomt en buiten gaat.

Fotogalerij Budget in beeld

Ondersteuning vanuit BIZ

De BIZ medewerker staat in voor de ontwikkeling van het bord en staat ter beschikking voor vragen of ondersteuning. 

Opmerkingen

Een exemplaar van 'Budget in beeld' kan besteld worden via biz@cawoostvlaanderen.be.

Kostprijs

De kostprijs van ‘Budget in beeld’ bedraagt 200 euro. Voor de partners van het samenwerkingsverband BudgetInZicht Oost-Vlaanderen bedraagt de kostprijs 100 euro.

Contactgegevens

Team BudgetInZicht

Oude Houtlei 124
9000 Gent
tel. 09 265 04 50
fax 09 265 04 66 
E-mail: biz@cawoostvlaanderen.be