Budgetgroep

Doelgroep

Mensen met vragen in verband met budgetteren of mensen in financiële moeilijkheden en/of schulden die reeds in begeleiding zijn bij een OCMW of een andere welzijnsorganisatie.

Als u een budgetgroep voor jongeren of anderstaligen wilt organiseren, gelieve contact met ons op te nemen. Dit aanbod is nog in ontwikkeling.

Doelstelling(en)

 • Versterken van cliënten.
 • Cliënten praktische vaardigheden rond budgetteren bijbrengen.
 • Cliënten hun administratieve vaardigheden vergroten.
 • Zelfredzaamheid van cliënten verhogen.
 • Cliënten probleemoplossend leren denken.
 • Cliënten keuzes leren maken en prioriteiten leren stellen.
 • Werken aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van cliënten.
 • Cliënten leren zicht krijgen op de eigen rechten en hierrond advies en informatie durven vragen.

Meer informatie en de doelstellingen van elke sessie vindt u hier.

Voorstelling project

Cijfers in de hulpverlening van CAW en OCMW bevestigen dat de groep mensen met financiële problemen steeds groter wordt. Hulpverleners geven aan dat ze tijdens de individuele begeleiding een gebrek aan tijd hebben om vaardigheden in verband met budgetteren aan te leren. Daarnaast merken we dat vele cliënten uit andere welzijnsorganisaties eveneens kampen met budgetproblemen en dat deze organisaties een grote vraag hebben naar (een vorm van) groepswerk voor deze cliënten.

Deze budgetgroep heeft enerzijds tot doel om de cliënt administratieve en praktische vaardigheden aan te leren. Anderzijds wensen we met dit groepswerk de verzelfstandiging, de zelfredzaamheid en de draagkracht van de cliënt te vergroten.

Onze budgetgroep bestaat uit verschillende sessies en wordt op maat (aangepast aan de doelgroep en hun noden) aangeboden.
Als organisatie kan je zelf je eigen groepswerk samenstellen door een keuze te maken tussen de volgende sessies:

- Aan de slag met je post en administratie
- Hoe maak je een budgetplan op?
- Creatief en bewust budgetteren
- Schulden onder de loep
- Collectieve schuldenregeling: vraag en antwoord
- Kennismaken met digitaal betalen
- Budget in handen van je kind

Je kan hieruit maximum vijf sessies kiezen. Meer informatie en de doelstellingen van elke sessie kunt u hier terugvinden.

 

Ondersteuning vanuit BIZ

Is jouw organisatie geïnteresseerd in dit aanbod? Neem dan contact op via biz@cawoostvlaanderen.be en bespreek de mogelijke opties.

De gekozen sessies worden gegeven door een vormingswerker van BudgetInZicht.

Opmerkingen

 • In overleg wordt bekeken waar het groepswerk kan doorgaan.
 • Indien het groepswerk doorgaat op een locatie van de organisatie, wordt gevraagd om koffie en thee te voorzien.
 • De cliënten die deelnemen aan het groepswerk worden toegeleid door de maatschappelijk werker.
 • De maatschappelijk werker pikt na het groepswerk verder in op de ingeoefende vaardigheden.
 • Bij voorkeur neemt een maatschappelijk werker deel aan een of meerdere sessies.

Kostprijs

Voor onze partners, zijnde alle diensten van CAW Oost-Vlaanderen en alle diensten van de OCMW's in Oost-Vlaanderen is de organisatie van een budgetgroep gratis. Wel wordt verwacht dat een locatie, koffie en thee ter beschikking worden gesteld voor de deelnemers.

Andere organisaties moeten voor meer info contact opnemen met team BIZ.

 

Materiaal

Het didactisch materiaal wordt voorzien door de preventiewerkers van BudgetInZicht.

Contactgegevens

Team BudgetInZicht

Oude Houtlei 124
9000 Gent
tel. 09 265 04 50
fax 09 265 04 66 
E-mail: biz@cawoostvlaanderen.be