School is Out !

Doelgroep

Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs: ASO, BSO,TSO, deeltijds leren en buitengewoon secundair onderwijs.

Doelstelling(en)

  • Leerlingen sensibiliseren en informeren in verband met budgetteren.
  • De schuldenproblematiek bespreekbaar maken.
  • Leerlingen de gevaren van reclame en kopen op krediet laten inzien en hen laten opgroeien tot kritische consumenten.
  • Leerlingen een realistisch beeld bijbrengen van de inkomsten en uitgaven in verschillende leefsituaties.
  • Leerlingen stimuleren om op hun niveau inzicht te krijgen in inkomensten en uitgavenpatronen.
  • Het onderwijs ondersteunen bij het integreren van het thema financiële geletterdheid.
  • Leerlingen laten kennismaken met de diensten van het OCMW en CAW.

 

Voorstelling project

School is out is een interactieve vorming op maat en aangepast aan de leefwereld van de jongeren die werd ontwikkeld door BIZ Oost-Vlaanderen, regio Gent&Eeklo op basis van een jarenlange ervaring in de budgethulpverlening.

  • Er wordt gestart met een kennismakingsspel en een stellingspel rond armoede, alleen gaan wonen, lenen,...
  • Daarna leren de jongeren welk budgettype ze zijn en leren ze een realistisch budgetplan op te maken aan de hand van een fictieve situatie.
  • Tot slot krijgen de leerlingen nog enkele tips mee en leren zij waar hulp kan gevraagd worden bij financiële problemen.

Fotogalerij 'school is out'

OCMW Deinze in de pers

Ondersteuning vanuit BIZ

BudgetInZicht biedt het materiaal van de vorming ter ontlening aan. Indien gewenst, kan er een train-de-trainer worden aangevraagd door geïnteresseerde scholen en leerkrachten. Het BIZ team is steeds beschikbaar voor verdere inhoudelijke ondersteuning van de leerkrachten.

 

 

Opmerkingen

Idealiter nemen maximum 15 tot 20 leerlingen deel aan de vorming. Leerkrachten die gewoon zijn voor grotere groepen les te geven, kunnen dit natuurlijk ook voor deze vorming, die een drietal lestijden in beslag neemt.

Kostprijs

Het uitlenen van het materiaal van de vorming, de train-de-trainer en de ondersteuning vanuit BIZ zijn gratis.

Materiaal

Het draaiboek van de vorming is ter beschikking.

Contactgegevens

Team BudgetInZicht

Oude Houtlei 124
9000 Gent
tel. 09 265 04 50
fax 09 265 04 66 
E-mail: biz@cawoostvlaanderen.be