School is Out! BUSO

Doelgroep

Deze vorming is geschikt voor de volgende opleidingsvormen:

 • Opleidingsvorm 2 sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu

 • Opleidingsvorm 3 beroepsonderwijs

Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd.

 • Noot: opleidingsvorm 4 wordt vanuit verschillende studierichtingen  georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair. Omwille van die reden wordt deze opleidingsvorm opgenomen in ons vormingsaanbod voor ASO/TSO/BSO.

Doelstelling(en)

 • De schuldenproblematiek bespreekbaar maken.
 • Jongeren financieel vaardiger maken in het omgaan met geld
 • Jongeren een realistisch beeld bijbrengen van wat het leven kost
 • Jongeren het belang laten inzien van het goed sorteren van post.
 • Jongeren tips meegeven rond goed budgetteren en omgaan met geld.
 • De drempel voor jongeren verlagen om hulp te zoeken bij het omgaan met geld.
 • Ondersteunen van het onderwijs in het integreren van het thema financiële geletterdheid .
 • Jongeren laten kennismaken met de diensten van het CAW en het JAC.
 • Het verlagen van de drempel naar de hulpverlening.

Voorstelling project

School is out is een interactieve vorming op maat en aangepast aan de leefwereld van de jongeren die werd ontwikkeld door BIZ Oost-Vlaanderen, regio Gent&Eeklo op basis van een jarenlange ervaring in de budgethulpverlening.

De vorming start met een kennismakingsronde. 

Daarna bekijken we samen het belang van post sorteren, hoe we een factuur moeten lezen, waarom we een budgetmap gebruiken, hoe we een budgetplan moeten opmaken.

Tot slot krijgen de leerlingen nog enkele tips mee en leren zij waar hulp kan gevraagd worden bij financiële problemen.

Ondersteuning vanuit BIZ

BudgetInZicht biedt het materiaal van de vorming ter ontlening aan. Indien gewenst, kan er een train-de-trainer worden aangevraagd door geïnteresseerde scholen en leerkrachten. Het BIZ team is steeds beschikbaar voor verdere inhoudelijke ondersteuning van de leerkrachten.

Kostprijs

Het ontlenen van het materiaal van de vorming, de train-de-trainer en de ondersteuning vanuit BIZ zijn gratis.

Materiaal

Het draaiboek van de vorming is ter beschikking.

Contactgegevens

Team BudgetInZicht

Oude Houtlei 124
9000 Gent
tel. 09 265 04 50
fax 09 265 04 66 
E-mail: biz@cawoostvlaanderen.be