Stappenplan 'Budget in eigen handen. De weg naar het zelfstandig beheren van het eigen budget in de budgethulpverlening.'

Doelgroep

Maatschappelijk werkers binnen de budgethulpverlening van CAW en OCMW.

Doelstelling(en)

Het aanbieden van een praktische leidraad om een gefaseerde afbouw te doen van een dossier budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Voorstelling project

Het stappenplan beschrijft de verschillende mogelijkheden rond afbouw en nazorg van een dossier budgetbegeleiding of budgetbeheer. Er wordt uitgelegd hoe je gefaseerd te werk kan gaan zodat de cliënt (opnieuw) greep krijgt op zijn financieel administratieve huishouding. De tekst tracht op zeer praktische wijze de verschillende stappen en de daarbij horende acties of opdrachten te omschrijven. Het stappenplan is een theoretisch model en zal daarom steeds anders ingevuld worden naargelang de situatie. Wel zorgt het voor voldoende kapstokken om concreet mee aan de slag te gaan.

Kostprijs

Het stappenplan is gratis te verkrijgen.

Hieronder vind je de digitale versie.

Materiaal

Het draaiboek 'Budget in eigen handen' vind je hier.

Contactgegevens

Team BudgetInZicht

Oude Houtlei 124
9000 Gent
tel. 09 265 04 50
fax 09 265 04 66 
E-mail: biz@cawoostvlaanderen.be