Train-de-trainer

FINANCIËLE EDUCATIE

BIZ Oost-Vlaanderen (een samenwerkingsverband tussen het CAW, OCMW’s en erkende verenigingen waar armen het woord nemen) heeft een jarenlange expertise in schuldpreventie opgebouwd. We hebben o.a. vormingen ontwikkeld en aangeboden waarbij jongeren uit het basis-en secundair onderwijs bewust leren omgaan met geld.

Gezien financiële educatie wordt opgenomen in de leerplannen, verleggen we onze focus op andere doelgroepen. We hebben om die reden besloten om de vormingen niet langer meer zelf te geven in scholen, maar geloven dat jullie op een even kwaliteitsvolle manier aan de slag kunnen gaan met ons materiaal. Om kennis te maken met onze methodieken en materiaal nodigen we jullie graag uit op onze train-de-trainer.

 

GELDWEG

Doelgroep: Leerlingen uit het basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs

Info:

Geldweg is een educatief bordspel waarbij leerlingen stap voor stap worden meegenomen in een financieel avontuur.

* Leerlingen uit de 2de en 3de graad uit het basisonderwijs maken kennis met de kosten van het echte leven: verborgen verleiders, onvoorziene omstandigheden, leningen en kredieten.

* Leerlingen uit de 1ste graad leren hoe je geld kan uitgeven zodat er naast voeding en kledij toch nog centen over zijn om iets leuk te doen.

Tijdens het bordspel is het een uitdaging om een overzicht te behouden en een grondig budgetplanning op te maken.

PAYSTATION

Doelgroep: Leerlingen uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs ASO, BSO,TSO en deeltijds leren

Info:

Paystation is een online multimediatool waarbij de leerlingen in de huid kruipen van een personage naar keuze. Elk personage is een alleenstaande die een appartement huurt en zijn/haar budget zo goed mogelijk tracht te beheren. Het spel bestaat uit verschillende rondes.

SCHOOL IS OUT

Doelgroep: Leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs: ASO, BSO,TSO en deeltijds leren

Info:

School is out is een interactieve vorming op maat en aangepast aan de leefwereld van de jongeren. De leerlingen werken op basis van een casus en voorbeeldfacturen aan het opmaken van een budgetplan. Zo worden ze bewust van wat het leven kost en leren ze de juiste keuzes maken.

SCHOOL IS OUT BUSO

Doelgroep: Leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs OV2 en OV3

Info:

Deze versie van ‘School is out’ is aangepast naar de noden en vragen van leerlingen uit het BuSo van OV2 en OV3.

 

 

BUDGETGROEP

AAN DE SLAG MET JE POST EN ADMINISTRATIE

Deze sessie zet in op een van de basisvaardigheden waar toch heel veel mensen mee worstelen. Post en administratie sorteren en bijhouden is en blijft voor heel wat mensen een moeilijke opdracht. Financiële problemen beginnen dikwijls aan de brievenbus. 

Door het geven van deze sessie, proberen we de deelnemers op weg te helpen om het sorteren van post en administratie eenvoudiger, aangenamer en overzichtelijker te maken. 

 

Verloop van de sessie 

De deelnemers maken kennis met elkaars ervaringen omtrent hun post en administratie via een groepsgesprek. Daarna ontvangen ze brieven om te sorteren. Dit klasseersysteem is gebaseerd op de budgetmap met tabbladen. 

Daarna maken we oefeningen rond het lezen van een overschrijvingsformulier en facturen. Belangrijke begrippen worden toegelicht zoals het verschil tussen een IBAN, domiciliëring, doorlopende opdracht, enz. We staan ook stil bij het lezen van een aangetekende zending, opstellen van een opzegbrief en digitale administratie.  

Ter afsluiting reflecteren we over de sessie en delen we extra informatie uit: bewaartermijnen van documenten, tips voor het klasseren van inkomende post, enz. 
 

Doelstellingen 

 • Deelnemers kunnen de brieven sorteren volgens het klasseersysteem van de budgetmap 
 • Deelnemers kunnen een factuur lezen en de belangrijke elementen uitleggen 
 • Deelnemers kunnen een overschrijving lezen en de belangrijke elementen uitleggen 
 • Deelnemers kunnen een overschrijving opmaken aan de hand van een factuur 
 • Deelnemers kennen het verschil tussen domiciliëring en doorlopende opdracht. 
 • Deelnemers maken kennis met het sorteren van digitale post  
 • Deelnemers kennen de voor-en nadelen van een domiciliëring en doorlopende opdracht 

 

HOE MAAK JE EEN BUDGETPLAN OP?

Het overzichtelijk bijhouden van je inkomsten en uitgaven is vaak een hele klus. Toch is het belangrijk om te weten waar je geld maandelijks naar toe gaat. Een budgetplan helpt je hierbij. Het is een middel om zicht te krijgen op je maandelijkse uitgaven en inkomsten. Op die manier kan je nagaan hoe het komt dat je op het einde van de maand een tekort ervaart en waar je eventueel kan op besparen.  

Het is belangrijk dat je het budgetplan zo gedetailleerd mogelijk invult om zo een concreet overzicht te krijgen van alle maandelijkse inkomsten en uitgaven. Pas dan kan je kritischer kijken naar je uitgaven.  

 

Verloop van de sessie 

Ter inleiding van deze sessie is er een groepsgesprek adhv een aantal stellingen. Daarna gaan we over tot een oefening waarbij een budgetplan wordt opgemaakt. Nadien wordt de link gelegd met de budget- en schuldhulpverlening. Ter afsluiting krijgen de deelnemers tips om hun budget in evenwicht te houden. 

Doelstellingen 

 • Deelnemers kennen het belang van een budgetplan. 
 • Deelnemers kennen de verschillende soorten inkomsten en uitgaven. 
 • Deelnemers kunnen de verschillende soorten inkomsten en uitgaven plaatsen onder de juiste noemer (in een budgetplan) 
 • Deelnemers kunnen reflecteren over het resultaat van een budgetplan en bijsturen waar nodig 
 • Deelnemers kunnen minimum 2 tips geven om te besparen op uitgaven 
 • Deelnemers kunnen uitleggen waarom jaarlijkse kosten worden opgenomen in een maandelijks budgetplan 
 • Deelnemers kunnen de invloed van onvoorziene kosten op een budgetplan uitleggen;

 

CREATIEF EN BEWUST CONSUMEREN EN BESPARINGSTIPS

Verloop van de sessie 

Aan de hand van een groepsgesprek bekijken we verschillende reclamefolders en staan de deelnemers stil bij wat hen hierbij aantrekt. Daarna overlopen we enkele reclametechnieken en bekijken we de opstelling van supermarkten. 

Vervolgens gaan we over tot het lezen van een prijsetiket, het vergelijken van prijzen en moedigen we ze aan tot het controleren van een kassaticket. 

Afsluiten doen we met een quiz rond energiebesparende tips.  

 

Doelstellingen 

 • De deelnemers kunnen kritisch reflecteren over reclamefolders. 
 • De deelnemers zien in dat reclame invloed heeft op het koopgedrag 
 • De deelnemers kunnen prijzen vergelijken. 
 • De deelnemers maken de reflex om hun kassaticket te controleren. 
 • De deelnemers maken kennis met de energielabels van huishoudtoestellen. 
 • De deelnemers kunnen een aantal energiebesparende tips opsommen. 
 • De deelnemers kunnen een aantal energiebesparende tips toepassen in de keuken.