Functionele cookies (verplicht)

Privacy Policy

Privacybeleid

Het is voor ons belangrijk dat onze contacten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. Het spreekt voor zich dat we met de gevraagde gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe deze worden verzameld en voor welke doeleinden kan u hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens u met ons wil delen en welke niet.

Dit privacybeleid geldt voor al onze contacten (hierna betrokkene genoemd) die gebruik maken van de website http://www.bizoostvlaanderen.be/. De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) regelt de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken.

Informatie over het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens

1. De persoonlijke gegevens die BudgetInZicht verzamelt

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals: E-mailadres, postcode, leeftijd, school en studierichting.

Naast deze gegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verzamelen via andere technieken zoals cookies. Deze gegevens kunnen o.a. volgende omvatten: Webbrowser; Cookie-ID; IP-adres; Bezochte webpagina’s op onze websites; Etc.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

2. Hoe verzamelt BudgetInZicht persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens kunnen via de website wakosta.be door BIZ verzameld worden.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

In het geval BIZ een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van uw persoonsgegevens:

4. Geven we uw gegevens door aan anderen (derde partijen)?

Persoonsgegevens kunnen met de partners gedeeld worden voor dezelfde doeleinden. De persoonsgegevens worden geenszins uitgewisseld, verkocht of meegedeeld aan andere organisaties tenzij de betrokkene hiervan op de hoogte werd gesteld en hier zijn expliciete toestemming voor gaf.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5. Uw rechten

De betrokkene kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de wettelijke bewaartermijnen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken. De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar biz@cawoostvlaanderen.be.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op