Functionele cookies (verplicht)

methodieken

Een lokale visie op budget- en schuldhulpverlening

Waarom een visietekst?

Tijdens een regionale bijeenkomst in Aalst & Zuid Oost-Vlaanderen werd vastgesteld dat verschillende OCMW’s geen visie op budget- en schuldhulpverlening op papier hebben maar dit wel noodzakelijk is om in hetzelfde OCMW op eenzelfde manier te werk te gaan. Ook uit een rapport van de zorginspectie (2018) kwam het belang van een visie duidelijk naar voor.

Daarom ontwikkelde BIZ in samenwerking met een aantal OCMW's dit draaiboek dat gebruikt kan worden om een eigen visie op budget- en schuldhulpverlening uit te werken.

Deze tekst dient ter ondersteuning van OCMW’s die een visie op budget-en schuldhulpverlening zelf willen ontwikkelen en op papier zetten. Elk OCMW heeft zijn eigenheid, wat vraagt om andere accenten in de visie op budget en schulden.

Wat zijn de doelstellingen?

De doelstelling van dit draaiboek is om ieder OCMW te inspireren, ongeacht hoe de schuldhulpverlening is georganiseerd, en daarbij voldoende prikkels te bieden om tot een lokale visie en daarop afgestemde procedures te komen. Het belang van een uitgeschreven visie kunnen we hierbij niet genoeg benadrukken. Wanneer de procedures voortkomen uit een duidelijke visie, vormen zij een coherent geheel. Het zijn de procedures die de praktijk vormgeven. 

Download de visietekst

De visietekst is in ontwikkeling en nog niet beschikbaar.

Gelijkaardig aanbod

Bekijk volledig aanbod
Aan de slag rond energie methodieken ondersteuning kwetsbaren Lees er alles over Budget in Beeld leren budgetteren methodieken Lees er alles over Budgetmap methodieken leren budgetteren ondersteuning kwetsbaren Lees er alles over Stappenplan 'Budget in eigen handen' leren budgetteren methodieken Lees er alles over

Nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op