Functionele cookies (verplicht)

uitwisseling ondersteuning kwetsbaren

Dialoog rond bewindvoering

BIZ en bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor personen die omwille van hun lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, niet in staat zijn om eigen belangen te beheren. Bewindvoering is dus geen budget- of schuldhulpverlening.

Bij een bewindvoering zijn verschillende actoren betrokken. Hoe meer mensen betrokken zijn in een dossier, hoe groter de kans dat er drempels of problemen ontstaan. Vanuit BIZ willen we via dialoog en kennisoverdracht de verschillende actoren binnen een bewindvoering samen brengen en ondersteunen.

Trefdagen

Op 10 oktober 2022 heeft BIZ Oost-Vlaanderen ism BIZ West-Vlaanderen een eerste trefdag rond bewindvoering georganiseerd. Deze trefdag richtte zich naar vrederechters, advocaat-bewindvoerders en hulpverleners uit Oost- en West-Vlaanderen.

Tijdens een trefdag trachten we alle actoren die betrokken zijn bij een bewindvoering samen te brengen en de communicatie te versterken. De dag draait rond inspiratie en dialoog over de bewindvoering in al zijn facetten en de verhouding tot andere ondersteuningsvormen.

Meer dan 200 mensen waren en aanwezig op deze dag. Gezien de grote interesse, zal BIZ in de toekomst een nieuwe trefdag organiseren.

Blijf op de hoogte over onze trefdagen. Schrijf in op de nieuwsbrief.

Intervisies

Via intervisie wil BIZ concreet inzetten op ontmoeting en uitwisseling tussen budget- & schuldhulpverleners en advocaat-bewindvoerders via intervisie. 

Tijdens een intervisie wisselen deelnemers werkervaringen uit aan de hand van concrete casussen die ze zelf inbrengen. Een casus is een vraag, kwestie of dilemma waar je in de praktijk tegenaan loopt. 

Blijf op de hoogte over onze intervisies. Schrijf in op de nieuwsbrief.

Info in klare taal

BIZ vindt het belangrijk om mensen die een bewindvoering overwegen, correct te informeren. Wil je de procedure graag uitleggen in klare taal? Maak gebruik van de brochure of ons filmpje 'bewindvoering in beeld'.

filmpje 'bewindvoering in beeld'

brochure 'bewindvoering in zicht'

Gelijkaardig aanbod

Bekijk volledig aanbod
Aan de slag rond energie methodieken ondersteuning kwetsbaren Lees er alles over Brochure 'Bewindvoering in zicht' ondersteuning kwetsbaren Lees er alles over Brochure 'Collectieve schuldenregeling' ondersteuning kwetsbaren Lees er alles over Brochure 'Pensioen in zicht' ondersteuning kwetsbaren Lees er alles over

Nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op