Functionele cookies (verplicht)

leren budgetteren opleiding

Organiseer een vorming voor hulpverleners

Inleiding tot de schuldenproblematiek en doorverwijzen

Hulpverleners uit uiteenlopende organisaties worden op verschillende manieren geconfronteerd mensen met financiële problemen of vragen. Zij zijn vaak niet gespecialiseerd in budget- en schuldhulpverlening maar krijgen toch te maken met personen bij wie bijvoorbeeld beslag gelegd wordt, personen die te weinig leefgeld ontvangen van hun schuldbemiddelaar, personen die moeite hebben om hun budget goed te beheren,... Om deze hulpverleners te ondersteunen wordt tijdens deze vorming ingegaan op een enkele basisbegrippen in de budget-en schuldhulpverlening.

Tijdens deze vorming krijgen deze hulverleners meer informatie over:

 • de verschillende soorten schulden en het profiel van mensen in schulden

 • hoe schulden in kaart gebracht kunnen worden en wat daarbij aandachtspunten zijn

 • hoe best te bemiddelen met schuldeisers

 • wat de verschillende hulp- en ondersteuningsvormen zijn bij budget en schulden en hoe door te verwijzen

Vorming aanvragen

Hoe maak ik een budgetplan?

Bij de begeleiding van een cliënt met financiële moeilijkheden, is een overzicht krijgen op de inkomsten en uitgaven van de cliënt een van belangrijkste zaken. Tijdens deze vorming geven we mee hoe je op een goede manier een budgetplan opstelt.

Wat komt er tijdens de vorming aan bod?

 • de verschillende manieren om een budgetplan op te stellen (en bijhorende tools)

 • de doelstellingen van een budgetplan

 • kritisch kijken naar een budgetplan: hoe inkomsten verhogen en uitgaven verlagen?

 • hoe de cliënt inzicht geven in het budgetplan

Vorming aanvragen

CSR: vraag en antwoord

Een Collectieve schuldenregeling is een zeer ingrijpend en langdurig traject, daarom vinden wij het belangrijk om hulpverleners correct te informeren over alle aspecten die hieraan verbonden zijn. Op deze manier kunnen ze beter inspelen op de vraag van de cliënt om al dan niet een CSR op te starten.

Wat komt er tijdens de vorming aan bod?

 • Hoe kan je een CSR aanvragen?

 • Hoe verloopt de procedure?

 • Wat zijn de voor- en nadelen van een CSR

 • Is een CSR iets voor mijn cliënt?

 • Hoe schuldenvrij blijven na een CSR?

Vorming aanvragen

Schulden onder de loep

Tijdens de vorming volgen we de weg die een factuur aflegt indien deze niet wordt betaald.

Tussen een rekening ontvangen en het bezoek van de deurwaarder die je meubelen in beslag neemt, ligt een lang parcours. We bekijken:

 • de rechten en plichten van alle betrokken partijen zoals de schuldeiser, incassobureau, deurwaarder, pro-Deoadvocaat,…

 • wat je als hulpverlener kan doen om je cliënt te helpen of wanneer het nodig is om door te verwijzen.

Deze vorming wordt gegeven aan de hand van een schema. Bij elke stap hebben we een voorbeeldbrief ter verduidelijking. 

 • de rechten en plichten van alle betrokken partijen zoals de schuldeiser, incassobureau, deurwaarder, pro-Deoadvocaat,…

 • wat je als hulpverlener kan doen om je cliënt te helpen of wanneer het nodig is om door te verwijzen.

Deze vorming wordt gegeven aan de hand van een schema. Bij elke stap hebben we een voorbeeldbrief ter verduidelijking. 

Vorming aanvragen

Blijf op de hoogte van onze vormingen voor hulpverleners. Schrijf je in op de nieuwsbrief

Prijslijst

Prijslijst BIZ Oost-Vlaanderen

Gelijkaardig aanbod

Bekijk volledig aanbod
Budget in Beeld leren budgetteren methodieken Lees er alles over Budgetmap methodieken leren budgetteren ondersteuning kwetsbaren Lees er alles over Budgetpraatcafé ondersteuning kwetsbaren uitwisseling leren budgetteren Lees er alles over Netwerkdag bewindvoering uitwisseling opleiding Lees er alles over

Nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op